Logg inn
3645 firma
Nord-Norge
268
Advokater i
Midt-Norge
209
Advokater i
Vestlandet
710
Advokater på
Sørlandet
Advokater på
Østlandet
Advokater på
Velkommen til informasjonstjenesten for Norsk lov og rett.
Her kan du finne informasjon om advokater og norske domstoler.
Om du er på jakt etter en advokat, kan du benytte vår advokatmodul
til å finne advokater som er spesialisert på områder innenfor din sak.
Finn Advokat
Velg juridisk tjeneste:
Velg geografisk område:
Nyheter
 • Regjeringen vil videreføre de midlertidige innstramningstiltakene som ble vedtatt høsten 2015. Forslaget sendes på høring og vil blant annet innebære fortsatt instruksjonsmyndighet...
  Nyheter fra
  Justis- og beredskapsdepartementet
 • Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring et forslag til endringer i utlendingsforskriften. Endringen innebærer at det innføres en frist på tre måneder for å fremme sø...
  Nyheter fra
  Justis- og beredskapsdepartementet
 • Regjeringen har i dag innført et tidsavgrenset nasjonalt våpenamnesti....
  Nyheter fra
  Justis- og beredskapsdepartementet
 • Regjeringen har besluttet at brannvesenets 110-sentraler skal være mottakssentral i Norge for det felles europeiske nødmeldingssystemet eCall....
  Nyheter fra
  Justis- og beredskapsdepartementet
 • Justis- og beredskapsdepartementet videreutvikler informasjonskampanjen Stricter Asylum Regulations in Norway, og har opprettet et nytt nettsted som retter seg mot migranter uten g...
  Nyheter fra
  Justis- og beredskapsdepartementet
Advokatfirmaet Andersen & Bache-Wiig AS
Rettsportalen
Advokat Arild Haugan