Logg inn
3645 firma
Nord-Norge
268
Advokater i
Midt-Norge
209
Advokater i
Vestlandet
710
Advokater på
Sørlandet
Advokater på
Østlandet
Advokater på
Velkommen til informasjonstjenesten for Norsk lov og rett.
Her kan du finne informasjon om advokater og norske domstoler.
Om du er på jakt etter en advokat, kan du benytte vår advokatmodul
til å finne advokater som er spesialisert på områder innenfor din sak.
Finn Advokat
Velg juridisk tjeneste:
Velg geografisk område:
Nyheter
 • Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) overleverte i dag en statusrapport til justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (FrP), som vurderer reformarbeidet som er gjennom...
  Nyheter fra
  Justis- og beredskapsdepartementet
 • Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har fått i oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet å evaluere nærpolitireformen. Oppdraget vil gå over fire år. I morgen legges de...
  Nyheter fra
  Justis- og beredskapsdepartementet
 • ENISA (European Union Agency for Network and Information Security) er et byrå i EU med hovedoppgave om å bidra til økt cybersikkerhet i EU og blant medlemslandene. ENISA ble etable...
  Nyheter fra
  Justis- og beredskapsdepartementet
 • Regjeringen samler 25 av dagens kontorer for sikkerhetsklarering og oppretter en ny sivil klareringsmyndighet i Moss....
  Nyheter fra
  Justis- og beredskapsdepartementet
 • Regjeringen legger i dag frem forslag til endringer i lovgivningen om utlevering av informasjon fra skjulte tvangsmidler fra PST til E-tjenesten....
  Nyheter fra
  Justis- og beredskapsdepartementet
Advokatfirmaet Andersen & Bache-Wiig AS
Rettsportalen
Advokat Arild Haugan